Blogs

De (door)verkoop van paarden kan, door verschillende btw regels, complex zijn. Indien een paard binnen Nederland wordt verkocht, kan deze verkoop onder het normale btw-tarief (21%) vallen of het verlaagde tarief (9%). Het normale tarief geldt bij paarden die uitsluitend gebruikt worden voor sport en...

Introductie Onlangs heeft De Manege & Ruiter Bond een nieuwe discussie aangezwengeld. Dit heeft betrekking op artikel 6:179 van het Burgerlijk wetboek. In dit artikel staat dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Via dit artikel kunnen verzekeringsmaatschappijen...

  Introductie Het heeft een tijd stil gelegen, maar voorzichtig trekt de handelsmarkt weer aan, ook in de paardenwereld. Een goed moment om stil te staan bij de vraag waar de professionele paardenverkoper rekening mee moet houden bij de verkoop van een paard. In dit eerste deel van...

Inleiding In ons land leven zo’n 400.000 paarden en pony’s, er zijn bijna 500.000 ruiters en 1500 rijverenigingen. Paardrijden is echter niet zonder risico’s. Dat varieert van kleine verwondingen die weer genezen tot permanente invaliditeit door een dwarslaesie of zelfs overlijden. Waar wezenlijke bedrijfsmatige risico’s bestaan,...

Niet alleen bij mensen, maar ook bij diersoorten komt het coronavirus voor. Zo ook bij paarden. Bij paarden is reeds een aantal jaren geleden het zogeheten ‘Equine Corona Virus’, ook wel ECoV genoemd, vastgesteld. Dit virus kan voorkomen bij paarden van alle leeftijden. Bij veel diersoorten, inclusief...

Inleiding Het gedrag van paarden kunnen soms leiden tot ernstig letsel bij de ruiter of een omstander. Dit kan zich in allerlei situaties voordoen, zoals bij het opstijgen van een paard, terwijl het paard naar een weiland wordt gebracht of tijdens een rit op een paard....

Inleiding Het gerechtshof in Den Haag heeft op 3 december 2013 nog eens bevestigd hoe lastig het kan zijn voor een professionele verkoper om het bewijsvermoeden dat geldt bij consumentenkoop, te weerleggen. Casus Partijen voerden een geschil over een aangekocht paard. De kopers stelden dat het paard leed...