Hippisch recht schade door paarden

Amazonen Coaching

Hippisch recht schade door paarden

Inleiding

Het gedrag van paarden kunnen soms leiden tot ernstig letsel bij de ruiter of een omstander. Dit kan zich in allerlei situaties voordoen, zoals bij het opstijgen van een paard, terwijl het paard naar een weiland wordt gebracht of tijdens een rit op een paard. Ieder jaar belanden 9900 paardenliefhebbers op de spoedeisende hulp na een ongeluk met een paard. 70 Personen lopen zelfs ernstig hersenletsel op. Wie is nu verantwoordelijk voor deze schade?

De benadeelde ruiter of amazone kan de schade afwentelen op de bezitter van het betreffende paard op grond van art. 6:179 BW.

De vraag rijst in hoeverre de bezitter van het paard aansprakelijk voor de schade is die door het paard wordt veroorzaakt? In veel gevallen zal de bezitter van een paard een manege zijn die wordt aangesproken voor het letsel dat is ontstaan tijdens of voorafgaand aan een paardrijles. Ook als het manegepaard geen eigendom is van de manege, maar wel wordt gebruikt voor de lessen, is de manege aansprakelijk door de ‘bedrijfsmatige inzet van het paard’ (artikel 6:181 BW). Soms wordt in de algemene voorwaarden van de manege de aansprakelijkheid uitgesloten, maar richting consumenten mag dit niet.

Het kan niet altijd verwacht worden om de bezitter van het paard geheel aansprakelijk te houden voor de schade die is ontstaan. Door het berijden van het paard accepteert de ruiter of amazone namelijk bepaalde risico’s die de sport nu eenmaal met zich meebrengt. Het is dan niet reëel om de bezitter voor de volledige 100% aansprakelijk te stellen. Het is mogelijk dat de berijder het ongeluk voor een deel zelf in de hand heeft gewerkt.

In een procedure weegt de rechter de feiten en omstandigheden af en komt aan de hand daarvan tot de schuldverdeling; wie is voor welk deel aansprakelijk. Ook wordt gekeken naar de genomen voorzorgsmaatregelen door de manege zelf. Hield de instructeur wel voldoende toezicht en waren de materialen wel in goede staat? Was het bij het ongeval betrokken paard überhaupt wel geschikt als manegepaard? Afhankelijk hiervan is de bezitter voor in ieder geval 50%, en maximaal 100% aansprakelijk voor de schade.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of over het hippisch recht? Neem dan contact op met onze hippisch recht advocaat! Mr. Willeke Krieger is te bereiken via krieger@tlcadvocaten.nl, 053-303 3002