Het Coronavirus bij paarden

a

Het Coronavirus bij paarden

Niet alleen bij mensen, maar ook bij diersoorten komt het coronavirus voor. Zo ook bij paarden.

Bij paarden is reeds een aantal jaren geleden het zogeheten ‘Equine Corona Virus’, ook wel ECoV genoemd, vastgesteld. Dit virus kan voorkomen bij paarden van alle leeftijden.

Bij veel diersoorten, inclusief de mens, komen allerlei typen coronavirussen voor. In principe zijn die verschillende typen coronavirussen diersoort-specifiek en blijven dus doorgaans bij hun ‘eigen’ diersoort. Het virus kan zich onder andere paarden snel verspreiden en is dus ernstig besmettelijk. Het kan zijn dat een paard dat het ECoV virus onder de leden heeft ziektesymptomen vertoond, zoals koorts. Echter, net als bij het Coronavirus dat mensen kan besmetten, het Covid-19 virus, hoeft dit niet perse het geval te zijn. Symptomen van het coronavirus bij paarden kunnen onder meer bestaan uit koorts en een gebrek aan eetlust. Wees u hier bewust van en meld u bij een dierenarts zodra uw paard dergelijke symptomen vertoont.

Kan het coronavirus onder paarden besmettingsgevaar voor de mens opleveren?

Het antwoord hierop is gelukkig nee. In principe zijn er veel verschillende typen coronavirussen, zoals het ECoV virus voor paarden, het Covid-19 virus voor mensen, het CCV virus voor honden etc. Deze verschillende typen zijn echter in principe gastheer-specifiek. Dat wil zeggen dat ze niet kunnen worden overgedragen op een andere diersoort en dus ook niet op de mens.

Concreet voor de paardenbezitter

Het momenteel heersende coronavirus onder de menselijke populatie, het Covid-19 virus, en het coronavirus bij paarden, het ECoV virus, behoren wel tot dezelfde virusgroep, maar kunnen niet onderling (dus van mens op paard of van paard op mens) worden overgedragen.
Desalniettemin is het van belang om u te melden bij de dierenarts wanneer uw paard symptomen van het ECoV virus vertoont, aangezien het virus, net als het menselijk coronavirus, voor soortgenoten ernstig besmettelijk is.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of over het hippisch recht? Neem dan contact op met onze hippisch recht advocaat! Mr. Willeke Krieger is te bereiken via krieger@tlcadvocaten.nl, 053-303 3002