Blog & Nieuws

Wij houden u op de hoogte!

Introductie Onlangs heeft De Manege & Ruiter Bond een nieuwe discussie aangezwengeld. Dit heeft betrekking op artikel 6:179 van het Burgerlijk wetboek. In dit artikel staat dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Via dit artikel kunnen......

Introductie We zijn aangekomen bij het laatste deel van het drieluik “De verkoop van een paard; waar moet je op letten?” Bij het eerste deel ging het over de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. In het tweede deel is de verplichting van de factuur......

Introductie In het eerste deel van het drieluik heb ik het gehad over de Wwft in de paardenwereld. Dit is belangrijke wetgeving waar ik even de aandacht voor wilde vragen. Er zijn nog twee andere onderwerpen die ik onder de aandacht wil brengen bij de......

  Introductie Het heeft een tijd stil gelegen, maar voorzichtig trekt de handelsmarkt weer aan, ook in de paardenwereld. Een goed moment om stil te staan bij de vraag waar de professionele paardenverkoper rekening mee moet houden bij de verkoop van een paard. In dit......

Inleiding In ons land leven zo’n 400.000 paarden en pony’s, er zijn bijna 500.000 ruiters en 1500 rijverenigingen. Paardrijden is echter niet zonder risico’s. Dat varieert van kleine verwondingen die weer genezen tot permanente invaliditeit door een dwarslaesie of zelfs overlijden. Waar wezenlijke bedrijfsmatige risico’s......

Niet alleen bij mensen, maar ook bij diersoorten komt het coronavirus voor. Zo ook bij paarden. Bij paarden is reeds een aantal jaren geleden het zogeheten ‘Equine Corona Virus’, ook wel ECoV genoemd, vastgesteld. Dit virus kan voorkomen bij paarden van alle leeftijden. Bij veel......

Inleiding Het gedrag van paarden kunnen soms leiden tot ernstig letsel bij de ruiter of een omstander. Dit kan zich in allerlei situaties voordoen, zoals bij het opstijgen van een paard, terwijl het paard naar een weiland wordt gebracht of tijdens een rit op een......

Inleiding Het gerechtshof in Den Haag heeft op 3 december 2013 nog eens bevestigd hoe lastig het kan zijn voor een professionele verkoper om het bewijsvermoeden dat geldt bij consumentenkoop, te weerleggen. Casus Partijen voerden een geschil over een aangekocht paard. De kopers stelden dat......

We weten allemaal dat paarden kostbaar zijn. Daarnaast zijn paarden levende have. U wilt dus ook dat uw positie als verkoper of als koper sterk is. Voelt u zich dan wel zo prettig bij een buitenlands koopcontract? Moet u wel instemmen met een dergelijk contract?......

In het geval een paard schade aanricht aan zaken van uzelf of aan anderen, dan is de trainer aansprakelijk. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Dit is een ruime vorm van aansprakelijkheid. Het reikt zelfs zover, dat u aansprakelijk kunt zijn voor de schade ontstaan na afloop......

Paarden inzetten als hulpmiddel?